முழக்கம்

                                              முழக்கம் 

                                       அப்துல் கலாம்

                                       கனவு கண்ட

                                       20 20 ஐ

                                       கிரிக்கட் போட்டிகளுக்குக்

                                       காவு கொடுத்து விட்டோம்;

                                       இனி...

                                       30 30 என்று

                                       முழக்கமிடுவோம் ;

                                       அதுவரையில்...

                                       ஊத்தைப் பல்லைக்

                                       குத்திக் கொண்டு,

                                       உண்ட களைப்பில்

                                       உறங்கிப் போவோம்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

0 comments:

Post a Comment