தோல்வி.

வழக்கமற்ற கெடுபிடி,
வழக்கமற்ற கட்டுப்பாடு,
வழக்கமற்ற கண்காணிப்பு,
வழக்கமற்ற சட்டப்படி
சரியாய் நடந்தது தேர்தல்....
          வழக்கமான வரிசை,
          வழக்கமான சமிக்கை,
          வழக்கமான விசாரிப்பு,
          வழக்கமான கரும்புள்ளி,
          வழக்கமான பதிவு,
          வழக்கமான தோல்வியில்
          வாக்காளர்கள்.

தொண்டன்.

தொண்டர்கள் துடிப்போடுதான்
கொடிபிடித்துக் கோசமிட்டு,
அடிபட்டு, மிதிபட்டு, ஆதங்கப்பட்டு,
ஆவேசமாய் அணிதிறள்கிறார்கள்;
         விலைபேசுவதும் விலைபோவதும்
         தலைவர்கள் மட்டுமே.

தேர்தல் 2

பிரச்சாரம் முடிந்தது
தேர்தல் முடிந்தது
ஜனநாயகம் மடிந்தது.
******
விழித்துக் கொண்டது 
தேர்தல் ஆணையம்...
உறக்கத்தில் கருப்புப்பணம்.
****** 
எச்சரிக்கை நெருப்பு
வேகவில்லை பருப்பு...
கலக்கத்தில் கரைவேட்டிகள்.          

சுவை....

வயிற்றுப் பொருமல்,
வாய்வுக் குத்து,
ரெத்தக் கொதிப்பு,
மூச்சு இரைப்பு,
வரட்டு இருமல்,
 வாந்தி பேதி,
சர்க்கரை நோயின்
சங்கடங்கள் எல்லாம்....
ஒருபக்கம் இருக்கட்டும்;
            வாய்க்கு ருசியாய்
            வக்கனையாய்க் கேட்கிற
             நாக்கு பேசியது_
நொறுங்கத்தின்றால்
நோயில்லை.
          

வெறுப்பு

               என்னைப் பெருவதற்காய்
               அவர்கள் கூடவில்லை;
               அவர்கள் கூடியதால்
               நான் பிறந்தேன்.
 
அத்தனை திமிரும்
அடங்கி விட்டது;

காசு பணம்
கரைந்து விட்டது;

இரத்தம் சுண்டிச்
சுருங்கி விட்டது;

ஏதேதோ நோய்....
ஏதேதோ மருந்து....

எல்லாமுமாய்ச் சேர்ந்து
எண்ணிக் கொண்டிருக்கிரார்
நாட்களை;

செத்தால்....
செய்தி
சொல்ல வேண்டாம்.
            என்
            பிறப்புக்கு மட்டுமே
            விதை போட்ட
             ஒருவனை....
எப்படிச் சொல்வேன்
அப்பனென்று?