தவறானவர்கள்
தவறானவர்களுக்கு
தவறாமற்செய்த தவறு
தவறாமல் தவறாது.

-- கவிதாமணி 
Reactions: 

0 comments:

Post a Comment