பொங்க வேண்டியதற்கு,
பொங்க வேண்டிய நேரத்தில்,
பொங்க வேண்டிய விதத்தில்,
பொங்குவோம்...

-- கவிதாமணி.
Reactions: 

0 comments:

Post a Comment