தொண்டன்.

தொண்டர்கள் துடிப்போடுதான்
கொடிபிடித்துக் கோசமிட்டு,
அடிபட்டு, மிதிபட்டு, ஆதங்கப்பட்டு,
ஆவேசமாய் அணிதிறள்கிறார்கள்;
         விலைபேசுவதும் விலைபோவதும்
         தலைவர்கள் மட்டுமே.
Category:
Reactions: 

0 comments:

Post a Comment