கேள்வி – பதில்:

1. சிலுக்கு வீட்டு நாய்க்குட்டி
    டிஸ்கோ வீட்டுப் பூனைக்குட்டி
    ஒப்பிடுக.
              நட்சத்திரக் குறியிட்ட
              இந்தக் கேள்வி
              ரூபாய் 50 பரிசு பெறுகிறது.

2. மன்மோகன் சிங் சிதம்பரம்
    பட்ஜெட்டுகளை ஒப்பிடுக.
              முதலாவது ‘ம்’ வி;ல் ஆரம்பித்து’ங்’ வில் முடிகிறது.
               இரண்டவது சி’ல் ஆரம்பித்து ‘ம்’ல் முடிகிறது.
    இவைதான் இன்றைய பத்திரிக்கைகளின்
    பரபரப்பான பக்கங்கள்.

0 comments:

Post a Comment