வாக்குறுதி

அடுத்த தேர்தலில்
ஐந்தாண்டுக்குள்
குறைந்த பட்சம்
தொகுதிக்கு இரண்டு
இடைத்தேர்தல்களுக்கு
உத்தரவாதம் தரும்
கட்சிக்கு மட்டுமே
எங்கள் ஓட்டு.

0 comments:

Post a Comment