துளிப்பாக்கள் 8

காவல் தெய்வத்தையே
காவல் காத்தான்
உண்டியல் நிரம்பவில்லை.

****** 
நிரந்தரம் இல்லா வாழ்வில்
நிரந்தரம் ஆனது
சாவு.

****** 
தொடர்பு கொள்ள முடியாத
தொலைபேசி எண்
அவசரபோலீஸ் 100.

****** 
பொய்யும் பொய்யும்
ஒன்று கலந்தன……
தேர்தல் கூட்டணி.

****** 
பாவ மன்னிப்புக் கேட்ட
எலிப் பொறியை
ஏளனம் செய்தது தூண்டில்முள்.

******
பட்டுப்பூச்சிகள் பணியில் இருந்தன
கடையின் பெயரோ
வெட்டிங் கலெக்சன்ஸ்.

******
முதிர் கன்னிகள்
விற்பனை செய்தனர்
முகூர்த்தப் பட்டுகள்.

0 comments:

Post a Comment