உடன்பிறப்பே……!

நீ என் தங்கை;
உன் கணவன்
என் மைத்துனன்;
உன் பிள்ளைகளுக்கு
நான் தாய்மாமன்;
நம் உறவு முறைகளில்
நமக்குச் சந்தேகம் இல்லை.

             பிறந்த நாள்……
             திருமண நாள்……
             புத்தாண்டு……
             பண்டிகைகள்……
தொலைபேசியில் கூட
வாழ்த்திக் கொள்ள
அனுமதி இல்லை.

              ரக்ஷா பந்தனில்
              நீ
              கற்பனையில் கட்டும்
              ராக்கியை
              நான்
              கழற்றுவதே இல்லை.

வெவ்வேறு மதத்தில்
வெவ்வேறு ஜாதியில்
வெவ்வேறு பெற்றோருக்குப்
பிள்ளைகளாய்ப் பிறந்ததுதான்
பிழையா தங்கையே!

              இதுதான் முடிவென்றால்
              இல்லை வெறு வழியென்றால்
              அமைதியாய் இருப்போம்
              அசை போட்டபடி.

0 comments:

Post a Comment