துளிப்பாக்கள் 10

கண்ணகி சிலை
சிலம்புக்கு என்ன விலை?
உள்ளே கூழாங்கற்கள்.

****** 
நிலவைப் பிடித்தேன்
முத்தம் கொடுத்தேன்
கன்னத்தில் கடித்தது – குழந்தை.

****** 
விளைநிலங்களில் வீடுகள்
வீதியில் கிடந்தான் உழவன்;
நினைவுச் சின்னமாய்க் கலப்பை.

****** 
சன்னலைத் திறந்ததும்
சட்டென மறைந்தது……
சந்தோச நிலா.

****** 
சமைத்து விளையாடிய போது
சமைந்த பெண்
சமைத்து விளையாடுகிறாள் – இப்போதும்.

****** 
பொய்கள் இலவசம்
போலிகள் புதுவேசம்
தேர்தல் தேரோட்டம்.

0 comments:

Post a Comment