துளிப்பாக்கள் 6

உரித்த கோழி 60 ரூபாய்
உயிருடன் கோழி 40 ரூபாய்
உயிருக்கு விலை இல்லை.

****** 
ஓரத்து இருக்கையில்
உட்காரச் சண்டை
ஊர் வந்துவிட்டது.

****** 
நேரம் என்ன?
பார்த்துச் சொல்வதற்குள் –
முள் நகர்ந்துவிட்டது.

******

பூந்தோட்டத்தில்
பூச்சிமருந்து தெளித்தார்கள்
மணம் மாறவில்லை.

****** 
வெள்ளை யூனிபார்ம்
கருப்பு ஷூ
சிணுங்கும் குழந்தை.

****** 
அடுத்த தேர்தலின்
அறுவடைக்கு
ஆயுதம் செய்வோம் வாருங்கள்.

0 comments:

Post a Comment