புதுக்கவிதை 2

உலகப்படத்தில்
வறுமைக் கோட்டைத்
தேடினேன்……
அரசியல்வாதி -
இந்திய எல்லைக் கோடுகளைக்
காட்டினான்.

1 comments:

LK said...

சிறிதாய் இருந்தாலும்
காரமாய் இருந்தது

நன்றி

Post a Comment