துளிப்பாக்கள் 14

நாங்கள் சோசலிஸ்டுகள்
எங்களுக்கு எல்லோரும் சமம்
அணிமாறுவோம்; கொடி மாறாது.

****** 
அஞ்சமாட்டோம் – எவரையும்
கொஞ்சமாட்டோம் – ஜனநாயகம்
எங்கள் கையில்.

****** 
உங்கள் குழந்தைக்குப்
போஷாக்குக் கொடுங்கள்’
வளரவேண்டாமா? – “விலைவாசி” போல.

****** 
கஜானா காலியா
கவலை வேண்டாம்
அச்சு இயந்திரம் ஆளுக்கொன்று.

****** 
கனவு காணுங்கள்
இலவசமாய்த் தருகிறோம்
தூக்க மாத்திரைகள்.

****** 
ஏரோப்ளேன் ஏறுவோம்
அமெரிக்க அல்வா தின்போம்
எகிப்தில் ஏப்பம் விடுவோம்.

1 comments:

வெறும்பய said...

அத்தனையும் உண்மையை சொல்லும் அருமையான வரிகள்...

Post a Comment