துளிப்பாக்கள் 18

கிராமத்து வீட்டில் ஆளில்லை;
கிணற்றுத் தவளைக்கு நீரில்லை;
அமைதியாய் அழுதது ஆகாயம்.

******
குருவியின் கூடு
குடியிருந்தது கூகை
ஆணையிட்டது அமெரிக்கா.

******
தட்டேந்த வில்லை
தவமிருக்க வில்லை
தாராளமயம் வேண்டாம்.

******
புத்தகக் கடை
விற்றுத் தீர்ந்தன
பீடி, சிகரட்.

******
உச்சி வெயில்
தண்ணீர்ப் பழம்
தாகம் தீர்த்தன ஈக்கள்.

******
எங்கே எதற்குப் பயணம்
ஏதும் அறியாது விழிக்கும்
லாரியில் அடிமாடுகள்.

******
வேசம் போட்டார்கள்
கோசம் போட்டார்கள்
வினாவாய் விடியல்.

0 comments:

Post a Comment